Sponzor - Magna Sponzor - Nymburk Milko Sponzor - Tool Sponzor - Irontime Středočeský kraj Sponzor - Česká unie sportu Sponzor - Odkolek Elektro Kutílek Sponzor - město Kovanice Sponzor - Postřižinský pivovar Sponzor - Mireas Crossaudio Sponzor - Respondeo Sponzor - Kusplus Sponzor - Nymburský deník Sportovní oblečení Sponzor - Rádio Kiss Delta Sponzor - Rádio signál Český rozhlas Studio Richter - reklama, tisk, design Sponzor - Stanislav Mrňavý - Svět polotovarů Sponzor - Basketball Nymburk

Propozice - Pravidla závodů


Každý závodník svým přihlášením na závod stvrzuje, že si je vědom a bude dodržovat následujcí pravidla:

Pravidla a všeobecné informace

• Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě.

• Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.

• Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu.

• Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.

• Účast v závodě je na vlastní riziko. Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jen jeho sledováním.

• Samotní běžci jsou sami zodpovědní za svá rozhodnutí z hlediska fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout danou vzdálenost.

• Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

• Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu průzkumu.

Pravidla registrace

• Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.

• Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele, nebo částkou s příplatkem zaplacenou hotově v den závodu při registraci ve vymezeném čase podle propozic závodu.

• Registrační poplatek potvrzený účastníkem při registraci je konečný a nevratný.

• Objednávky při on-line registraci nezaplacené do 7 pracovních dnů od jejich vytvoření nebo do 17. dubna 2018 budou automaticky zrušeny. Další registrace za zvýšený poplatek je možná v den závodu v čase vymezeném podle propozic.

Pravidla závodu

• Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníku a rozhodčích

• Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách

• Závodníkům se přísně zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať.

• Závodníci nesmí během závodu přijímat občerstvení od nikoho jiného než od organizátorů na místech k tomu určených.

• Porušení některého z pravidel vede k diskvalifikaci ze závodu bez nároku na náhradu škody.


Časomíra a výsledky

• Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem nebo čipem. Startovní číslo a čip jsou nepřenosné.

• Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv překrývat.

• Každý účastník je povinen vrátit čip v prostoru cíle bezprostředně po doběhnutí.


Každý účastník závodu souhlasí, že fotografie, audio a video záznamy pořízené během pořádání závodu mohou sloužit pro účely propagace závodu.